kolovoz 2022

Tko plaća pričuvu? Najmodavac ili najmoprimac?

Tko je dužan plaćati pričuvu zgrade, podstanar u stanu na koji se odnosi pričuva ili iznajmljivač, odnosno vlasnik? Ovo je pitanje postavljeno češće od pitanja zašto je pile prešlo cestu?!? Iako je stvar dosta jasna, evo gdje nastaje problem. Po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pričuva je zajednička imovina svih vlasnika nekretnine te je namijenjena za pokriće troškova...

Nova sezona najmova pred vratima, a porez?

Najmodavci sve više paze na to da uredno ugovaraju najam kroz ugovore (iako i dalje ima najmodavaca koji to izbjegavaju iz raznih razloga), ali u tom procesu zaboravljaju odraditi proces prijave najma Poreznoj upravi. Kako bi Porezna uprava izdala rješenje, ugovor koji ste sklopili s najmoprimcima potrebno je dostaviti u nadležnu Poreznu upravu (prema adresi Najmodavca, ne adresi stana). Ako ste ugovor...

Compare listings

Compare