Kako iznajmiti stan ili kuću (na pametniji način)?

  • Najam.hr Napisao Najam.hr
  • prije 3 godine
  • Najam

Proces najma može ali i ne mora biti stres. Zato vam donosimo nekoliko bitnih stvari na jednom mjestu kako bi sa što manje problema i naoružani informacijama krenuli u traženje idealnog stana ili kuće.

Priprema je majka svakog najma

Kako biste stekli pravi uvid, najbolje je odabrati najmanje pet potencijalnih stanova koji najbolje odgovaraju vašim potrebama i financijskim mogućnostima. Vrlo je bitno odrediti specifikacije od kojih ne odstupate, jer ako znate što tražite, lakše ćete to i pronaći.

Ključni element najma je najamnina. Njezina visina ovisi o kvaliteti i opremljenosti stana, lokaciji i sve važnijoj stavci, prometnoj povezanosti. U najamninu nisu uključeni troškovi režija (struja, voda, grijanje) i telekomunikacijskih usluga. Vodite računa o tome da oglašene cijene nisu fiksne, stoga uvijek pokušajte pregovarati o nižoj cijeni.

Ugovorom do mirnog sna

Ako planirate dugoročan najam i želite mirno spavati, inzistirajte na sklapanju ugovora o najmu i u njemu navedite sve što ste dogovorili s najmodavcem. Također, u slučaju sporova uvijek se možete pozvati na Zakon o najmu stanova, koji regulira obveze najmodavca i najmoprimca, kao i na Zakon o obveznim odnosima.

Prije potpisivanja ugovora i ulaska u stan, nastojte temeljito pregledati kućanske aparate i funkcionalnost namještaja. Svakako provjerite u kakvom stanju su kreveti, kao i unutrašnjost ormara. Također, provjerite kojem energetskom razredu pripadaju aparati kao i sam stan. Ako uočite oštećenja ili kvarove, popišite ih i s najmodavcem dogovorite njihovo otklanjanje ili mogućnost korištenja vlastite opreme.

Što se tiče telefona i interneta, dobro provjerite postojeću opciju i tarifu. U slučaju dugoročnog najma, najbolje rješenje je ugovaranje priključka na svoje ime, uz odabir opcije koja vam najviše odgovara.

Uz najamninu, u pravilu najmoprimac snosi troškove režija (struja, voda, grijanje), a najmodavac plaća pričuvu. Ako najmodavac želi i troškove pričuve prebaciti na vas, nemojte pristati na to ili tražite da vam za taj iznos smanji najamninu. Svakako tu činjenicu razmotrite u cijeni. Kada je riječ o troškovima režija, unaprijed se raspitajte o troškovima vode i grijanja, kako vas račun ne bi iznenadio.

Prilikom preuzimanja stana očitajte brojila za struju, plin i vodu te provjerite postoje li zaostaci. Za struju je bitno napraviti obračun kako vam akontacije ne bi dolazile na temelju prijašnje potrošnje.

Vlasnik stana odnosno najmodavac mora održavati dogovorene stambene uvjete, što znači da je dužan pokrivati troškove redovnog održavanja opreme i instalacija, nužnih popravaka i zamjene kućanskih aparata, osim u slučaju ako je do oštećenja došlo zbog vašeg nesavjesnog postupka. U slučaju hitnih intervencija, dužan vam je nadoknaditi troškove popravaka koje ste izvršili, bilo zato što nisu trpjeli odgađanje, bilo zato što ih nije izvršio u primjerenom roku.

Da biste izbjegli spor oko troškova popravka, potrebno je na vrijeme najmodavca obavijestiti o problemu, a ako se ne uspijete usuglasiti, najbolje je da stručna osoba odluči tko je odgovoran za kvar. Kako biste smanjili rizik spora, nije loše prilikom preuzimanja stana sastaviti i potpisati zapisnik o stanju preuzete opreme i kućanskih aparata.

Ako stvari ipak odu krivo

Kad nije drugačije ugovoreno, prilikom raskida pismenog ugovora vrijede odredbe Zakona o najmu stanova. Ako ne ispunjavate obveze iz ugovora, najmoprimac vam može otkazati ugovor uz prethodnu pisanu opomenu da u roku od 30 dana otklonite razloge za otkaz. Ugovor se otkazuje u pisanom obliku, a otkazni rok za iseljenje najmoprimca je tri mjeseca i počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je primljen otkaz.

Najmodavac vam može otkazati ugovor o najmu i bez pridržavanja otkaznog roka ako ste u dva uzastopna roka zakasnili s plaćanjem najamnine. Općenito, najmodavac može raskinuti ugovor o najmu ako najmoprimac krši odredbe ugovora. Primjerice ugovor možete raskinuti ako najmodavac odluči preinačiti stan bez vaše suglasnosti ili ako kvarove koji nisu nastali vašom krivnjom ne želi otkloniti ili pokriti trošak njihova otklanjanja. U navedenim slučajevima ugovor morate raskinuti u pisanom obliku, s obrazloženjem i rokom iseljenja iz stana, a koji ne može biti kraći od 15 dana.

Compare listings

Compare
Pretraži
Price Range From To
Other Features