Najam uz prijavu – Legalno, sigurno i sada uz još manje poreza

  • Najam.hr Napisao Najam.hr
  • prije 3 godine
  • Najam

Novi paket poreznih promjena, koji je stupio na snagu početkom godine, donosi porezno rasterećenje iznajmljivačima stambenog i poslovnog prostora. Pa tako osim što prijavom svojih najmoprimaca štitite njih i svoju imovinu, sada plaćate i manji porez.

Dosad su iznajmljivači plaćali porez po stopi od 12 posto, a po novome prihod im će se oporezivati po stopi od 10 posto. Niži porez ujedno znači manji prirez s obzirom na to da je iznos poreza osnovica za obračun prireza. Prilikom obračuna porezne obveze iznajmljivači imaju pravo i na odbitak za porezno priznate izdatke u visini od 30 posto.

Kolika nas ušteda očekuje u 2021. godini

Pa da vidimo na primjeru, kolika je ušteda na ugovorenu cijenu najma stana od 4000 kuna. Iznos prvo umanjujemo za 30 posto porezno priznatih izdataka, odnosno za 1200 kuna i dobijemo poreznu osnovicu od 2800 kuna. Na tu poreznu osnovicu primjenjujemo staru i novu stopu:

  • Porez prema staroj stopi od 12%: 336 kuna
  • porez prema novoj stopi od 10%: 280 kuna

I tako bi prema ovom primjeru gdje je za npr. najam stana u Zagrebu ili drugom dijelu Hrvatske ugovorena najamnina 4000 kuna, na mjesečnoj razini platili 56 kuna manje poreza, odnosno na razini godine dana 336 kuna manje.

Prema informacijama iz porezne uprave, ovih dana su iznajmljivačima počela pristizati nova porezna rješenja sa sniženim obvezama. Kako mnogi još nisu primili nova porezna rješenja poreznici im poručuju da pričekaju s plaćanjem za siječanj dok ne dobiju novi obračun. Naravno, svoje stanje možete provjeriti i putem servisa e-Građanin i vidjeti jeste li u pretplati ili dugovanju.

Detaljnije informacije objavila je i Porezna uprava na svojim stranicama.

Od sada i manje birokracije – automatska prijava poreza

U sklopu poreznih izmjena Ministarstvo financija pojednostavilo je i postupak prijave poreza na dohodak od najma (zakupa). Ministarstvo financija obvezalo je javne bilježnike da ovjerene ugovore o najmu i ostale isprave o ostvarivanju najamnine i zakupnine nekretnina dostavljaju nadležnom poreznom uredu.

Prijava poreza bez javnog bilježnika

Dosad su iznajmljivači bili obavezni sami prijaviti ugovor o najmu nadležnom poreznom uredu. Naravno, bez obzira na automatizaciju prijave kod javnih bilježnika, ako je ugovor potpisan i bez ovjere dužni ste prijaviti porez. U tom primjeru potrebno je poslati ili dostaviti jedan primjerak ugovora u nadležnom poreznom uredu.

Nadležni porezni ured pronađite u adresaru Ministarstva financija na ovom linku.

Ugovor o najmu

Ako niste sigurni kako sastaviti ugovor o najmu, na raspolaganju imate više opcija. Narodne novine imaju obrasce za sve prilike pa tako imaju i obrazac ugovora o najmu za svega 2kn po primjerku. Kupite barem tri.

Primjerak obrasca koji možete generirati upisivanjem željenih stavki dostupan vam je i na Najam.hr kada se registrirate i prijavite u vaš profil. Tako generirani predložak ugovora o najmu možete preuzeti u PDF obliku ili dorađivati prema svojim željama. Kako se radi o predlošku, svakako se dodatno savjetujte i s pravnicima za sve nedoumice ili posebnosti najma kojeg ugovarate.

Compare listings

Compare
Pretraži
Price Range From To
Other Features