Nova sezona najmova pred vratima, a porez?

  • Najam.hr Napisao Najam.hr
  • prije 2 godine
  • Najam

Najmodavci sve više paze na to da uredno ugovaraju najam kroz ugovore (iako i dalje ima najmodavaca koji to izbjegavaju iz raznih razloga), ali u tom procesu zaboravljaju odraditi proces prijave najma Poreznoj upravi.

Kako bi Porezna uprava izdala rješenje, ugovor koji ste sklopili s najmoprimcima potrebno je dostaviti u nadležnu Poreznu upravu (prema adresi Najmodavca, ne adresi stana). Ako ste ugovor ovjerili kod javnog bilježnika, imamo super vijest za vas. U sklopu poreznih izmjena Ministarstvo financija pojednostavilo je i postupak prijave poreza na dohodak od najma (zakupa). Ministarstvo financija obvezalo je javne bilježnike da ovjerene ugovore o najmu i ostale isprave o ostvarivanju najamnine i zakupnine nekretnina dostavljaju nadležnom poreznom uredu.

A kako bi unaprijed znali koji je iznos poreza koji bi trebali dobit prema rješenju evo nekoliko korisnih informacija.

Za iznajmljivanje stana, najmodavac koji je fizička osoba, je dužan plaćati porez na dohodak od imovine. Porez na dohodak od imovine plaća se na svotu najamnine umanjene za 30% izdataka po stopi od 10%. Na iznos poreza na dohodak obračunava se prirez po stopi od 18% (odnosno po stopi grada ili općine na čijem području najmodavac ima prijavljeno prebivalište**).

Primjer izračuna poreza na dohodak od imovine:

  • Iznos najamnine: 4.000,00kn
  • Osnovica poreza na dohodak: 4.000,00 x 0,7 = 2.800,00 kn
  • Porez na dohodak**: 2.800,00 x 0,1 = 280,00 kn
  • Prirez na dohodak: 280,00 x 0,18 = 50,4 kn
  • Ukupno: 330,4 kn

** Porezna uprava, prirez porezu na dohodak:

https://www.porezna-uprava.hr/HR_porezni_sustav/Stranice/prirez_porezu_na_dohodak.aspx

https://www.porezna-uprava.hr/HR_porezni_sustav/Stranice/Popisi/Stope.aspx

Compare listings

Compare