Priručnik za podstanare

  • Najam.hr Napisao Najam.hr
  • prije 3 godine
  • Najam

Udruga Pravo na grad objavila je Priručnik za podstanare u digitalnoj i tiskanoj verziji a rezultat je analiza zakonodavnog okvira i provedbe Zakona o najmu stanova, kao i postojećih ugovora o najmu stanova.

Kako navode u svojoj objavi rezultate tog rada možete vidjeti u Priručniku za podstanare. Priručnik sadrži opis pojedinih elemenata ugovora o najmu stana, primjere iz postojećih ugovora, zakonski okvir i preporuku za najmoprimce pri pregovorima o ugovoru. Na kraju priručnika možete pronaći relevantne adrese za besplatnu pravnu pomoć u nekoliko gradova i županija kao i adrese na koje u gradskoj upravi možete priložiti potpisani ugovor.

Pravo na grad je udruga koja djeluje protiv privatizacije i prekomjerne ekonomske eksploatacije javnih i zajedničkih dobara te prostora, s posebnim naglaskom na pitanja sudjelovanja građana i organiziranog civilnog društva u upravljanju javnim dobrima.

Priručnik i druge informacije pronađite na njihovim stranicama:

https://pravonagrad.org/objavili-smo-prirucnik-za-podstanare

Compare listings

Compare