Tko plaća pričuvu? Najmodavac ili najmoprimac?

  • Najam.hr Napisao Najam.hr
  • prije 2 godine
  • Najam

Tko je dužan plaćati pričuvu zgrade, podstanar u stanu na koji se odnosi pričuva ili iznajmljivač, odnosno vlasnik? Ovo je pitanje postavljeno češće od pitanja zašto je pile prešlo cestu?!? Iako je stvar dosta jasna, evo gdje nastaje problem.

Po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pričuva je zajednička imovina svih vlasnika nekretnine te je namijenjena za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Istim Zakonom propisano je da pričuvu moraju plaćati vlasnici stanova, garaža ili poslovnih prostora.

Ono što zakon nije propisao, je iz kojeg će se džepa platiti pričuva. Naime, u slučaju neplaćanja, opomene se šalju vlasnicima, a njima se i prisilno naplaćuje dug. Ali ako je ugovorom o najmu dogovoreno da je pričuva trošak najmoprimca za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, tu je isto tako sve “po zakonu”.

Zato, ponavljamo, kada potpisujete ugovor o najmu, definirajte što više detalja kako bi izbjegli neugodne situacije kada krenete konzumirati najam. Da, to podrazumijeva da popišete apsolutno sve režije (i pričuvu) kao nešto za što najmoprimac snosi ili ne snosi trošak za vrijeme najma.

Jer kako kaže ona narodna, pametan piše – Budala pamti.

Compare listings

Compare