Politika privatnosti

WORIG-u, kao voditelju obrade osobnih podataka, važna je zaštita Vaše privatnosti.

Politikom privatnosti Vas obavještavamo na koji način možete očekivati da će biti obrađivani Vaši podaci korištenjem naše usluge.

Tko smo mi?

Tvrtka: WORIG d.o.o.

Adresa: Ilica 71, 10 000 Zagreb

OIB: 99040482941

Kontakt: data@worig.com.

Koje osobne podatke obrađujemo?

Obrada podataka je nužna za izvršavanje usluge najam.hr (za registraciju korisnika usluge – najmoprimac – obrađuju se osobni podaci – ime, prezime, e-mail; za korisnika usluge – najmodavac – obrađuju se osobni podaci – ime, prezime, e-mail, broj telefona).

Vremensko razdoblje čuvanja Vaših podataka

Brisanjem korisničkog profila korisnik briše sve osobne podatke koji su dostupni Worigu. Korisnički profil koji nije bio aktivan duže od 24 mjeseca Worig briše zajedno sa svim osobnim podacima.

Vaša prava

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podac inisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose. Sve osobne podatke možete obrisati sami brisanjem korisničkog profila.

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

  • osporavate njihovu točnost
  • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
  • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke, ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
  • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas te prenijeti te podatke drugom Voditelju obrade (samostalno ili izravno putem Woriga).

Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Pritužba nadzornom tijelu

Pritužbu možete uložiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (Selska cesta 136, 10 000 Zagreb; azop@azop.hr).

S kime dijelimo Vaše podatke?

Vaše podatke ne dijelimo s drugim voditeljima obrade.

Poveznice drugih web stranica

Ova politika privatnosti ne odnosi se na druge web stranice čija se poveznice nalaze na ovoj stranici stranici. Potičemo Vas da pročitate politike privatnosti na drugoj web stranici.

Promjene politike privatnosti

Politiku privatnosti održavamo točnom i ažurnom. O svim izmjenama i promjenama politike privatnosti bit ćete obaviješteni na ovom mjestu.

Compare listings

Compare