Pravila i uvjeti korištenja

Uvod

WEB PORTALI www.worig.com, app.worig.com  i www.najam.hr (dalje u nastavku zajedno: web portali) u vlasništvu su društva WORIG d.o.o., Zagreb, Ilica 71, OIB: 99040482941 (dalje u tekstu: WORIG). Za vrijeme korištenja web portala, svih poddomena, web stranica i aplikacije za mobilne telefone ili druge uređaje koje su registrirane na društvo WORIG primjenjuju se u ovom dokumentu navedena pravila. Smatra se da je korištenjem web portala korisnik upoznat s Pravilima i uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Pravila). WORIG zadržava pravo izmjene i dopune Pravila bez prethodne najave te iste stupaju na snagu trenutkom objave.

Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge web portala i/ili aplikacija WORIG-a, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama WORIG-a.

WORIG svoje usluge ne nudi osobama mlađim od 16 godina.

WORIG putem web portala najam.hr pruža korisnicima usluge oglašavanja nekretnina i pregleda oglašenih nekretnina na području Republike Hrvatske. Usluga se pruža kako korisnicima koji nude svoje usluge iznajmljivanja objekata, ali isto tako i korisnicima koji traže nekretninu za najam, a sve radi što lakšeg pronalaženja kako odgovarajućeg najmodavca tako i najmoprimca. U tu svrhu, radi pružanja što obuhvatnije usluge i omogućavanja korisnicima da pronađu odgovarajućeg najmodavca/najmoprimca, putem web portala worig.hr, bit će omogućena na zahtjev korisnika i usluga izrade Worig izvještaja za potrebe procjene boniteta korisnika.

Korisnici objavom oglasa daju suglasnost WORIG-u da oglas neograničeno objavljuje i na drugim medijima ili društvenim mrežama.

Dodatne usluge

Predložak Ugovora o najmu

Predložak Ugovora o najmu nekretnine predstavlja besplatni idejni predložak koji korisnici mogu ispunjavati na vlastitu odgovornost te se u tom pogledu isključuje bilo kakva odgovornost WORIG-a za njegov sadržaj i pravnu valjanost. Predložak Ugovora o najmu nekretnine u osnovnim crtama oslanja se na odredbe Zakona o najmu stanova i njime se uređuju međusobni odnosi najmodavca i najmoprimca te sadrži sve bitne elemente koje Zakon propisuje.

Idejni predložak sadrži i opcijska polja koja korisnici mogu uključiti ili isključiti iz Predloška ugovora, a koja se tiču uređenja međusobnih odnosa najmodavaca i najmoprimaca. Ispravno popunjenim predloškom Ugovora o najmu stanova, korisnicima se generira PDF datoteka kojom su nadalje u mogućnosti raspolagati i potpisivati ju isključivo na vlastitu odgovornost. Zakonske odredbe propisuju obvezu zaključenja pisanog oblika Ugovora o najmu nekretnine, pa se sukladno zakonskim odredbama smatra da je između Ugovornih strana zaključen Ugovor nakon što obje strane istu potpišu.

WORIG ni na koji način korisnicima ne jamči pravnu valjanost/ispravnost predložaka kao i generiranog finalnog PDF dokumenta Ugovora o najmu.

WORIG ne jamči za točnost/ispravnost podataka navedenih u finalnom Ugovoru od strane Korisnika.

Korisnici nisu dužni niti obvezni koristiti predmetni predložak Ugovora, već se samo putem web platforme omogućuje korisnicima dostupnost predložaka, koji potom popunjavaju sami na vlastitu odgovornost i svojim potpisom jamče za ispravnost podataka koje su u njima naveli.

Predložak Zapisnika o primopredaji nekretnine

Predložak Zapisnika o primopredaji nekretnine predstavlja besplatni predložak koji korisnici mogu ispunjavati na vlastitu odgovornost. Predložak Zapisnika o primopredaji nekretnine u osnovnim crtama oslanja se na odredbe Zakona o najmu stanova, posebice na odredbu o primopredaji stanova kao bitnom elementu koji Zakon o najmu stanova propisuje.

Predložak Zapisnika o primopredaji nekretnine sastoji se od polja koji korisnici mogu ispuniti.

Nakon što korisnici popune sva polja koja smatraju bitnima, generira se PDF datoteka kojom su nadalje u mogućnosti raspolagati i potpisivati ju isključivo na vlastitu odgovornost.

WORIG ni na koji način korisnicima ne jamči pravnu valjanost/ispravnost predložaka kao i generiranog finalnog PDF dokumenta Zapisnika o primopredaji nekretnine, kao niti ne jamči za ispravnost/točnost podataka navedenih u finalnom Zapisniku o primopredaji nekretnine od strane Korisnika.

Korisnici nisu dužni niti obvezni koristiti predmetni predložak Zapisnika o primopredaji nekretnine, već se samo putem web platforme omogućuje korisnicima dostupnost predložaka, koji potom popunjavaju sami 

Obrada i zaštita podataka

Korisnik je dužan osigurati potpunost, istinitost i točnost podataka koje daje.

Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim.

Korisnik registracijom na web portalima dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona.

Svi podaci koje Korisnici prilikom registracije svojeg korisničkog računa ili korištenja web portala daju WORIG-u obrađuju se sukladno Politici privatnosti i svim pozitivnim propisima kojima se uređuje obrada osobnih podataka.

Sigurnost

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. WORIG ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog napada, uskraćivanja usluga, virusa ili bilo kojeg drugog softvera ili tehnološkog oštećivanja ili štetnih materijala koje mogu utjecati na vaše računalo, informatičku opremu, podatke ili materijale kao posljedica korištenjem web portalima ili skidanja sadržaja s iste ili onih stranica na koje vas ova stranica preusmjerava.

Korisnik ne smije objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima.

Korisnik ne smije objavljivati sadržaj koji uključuje osobne podatke drugih osoba za koje nema pravnu osnovu.

Ako naši web portali sadrže poveznice na druge mrežne stranice i materijale trećih strana, te poveznice služe samo u informativne svrhe i nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem tih mrežnih stranica ili materijala. Prema tome ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu proizašlu iz njihove uporabe, kao niti za obradu osobnih podataka putem tih trećih stranica.

Autorska prava

Podaci objavljeni na web portalima su autorska djela te se smiju koristi samo u skladu s ovim Pravilima. WORIG se izuzima od odgovornosti i sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi povrede autorskih i drugih srodnih prava korisnika web portala.

WORIG ne odgovara za točnost, potpunost, istinitost, kvalitetu, sigurnost i legalnost podataka koje korisnici daju u sklopu korištenja web portala.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Korisnik ima pravo raskinuti Ugovor o pružanju usluge (paket oglasa) u roku od 14 dana bez navođenja razloga od dana zaključenja Ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

U slučaju da je WORIG krenuo izvršavati uslugu, ali ista nije još u cijelosti ispunjena, a  Korisnik iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid, Korisnik će biti dužan WORIG-u nadoknaditi dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je WORIG ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora WORIG PISANO obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu: WORIG d.o.o., Ilica 71, 10000 Zagreb ili s pomoću rubrike “Podrška” na web portalu ili slanjem e-maila na help@worig.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristi i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora, no to nije obavezno.

PRIMJERAK OBRASCA JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Cijene i plaćanje

Cijene usluga koje se pružaju na web portalima nalaze se na https://www.worig.com, https://app.worig.com i https://www.najam.hr.

Prilikom narudžbe usluga Korisniku je omogućeno plaćanje online putem PayPal transakcijskog procesora te putem kreditnih i debitnih kartica, gdje je sigurnost podataka osigurana korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka.

Ispravak, uklanjanje i zatvaranje korisničkog računa i/ili oglasa

Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. WORIG će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika u roku od 5 radnih dana nakon podnošenja zahtjeva, osim ako Korisnik u navedenom roku ne odustane od deaktivacije računa. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga web portala. Član deaktivira svoj account slanjem e-mail-a na adresu korisničke podrške: help@worig.com. Registrirani član u e-mail-u mora izričito navesti kako želi deaktivirati svoj account, te korisnička podrška za worig.com i najam.hr deaktivira korisnički račun i šalje podatke o uspješnoj deaktivaciji accounta na korisnički e-mail.

WORIG je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ova Pravila ili na neki drugi način ometaju rad web portala.

WORIG je ovlašten izbrisati ili ispraviti oglas koji:

  • je neispravan ili nepotpun
  • može uzrokovati štetu WORIG-u, drugim korisnicima ili trećim stranama,
  • krši pozitivne propise Republike Hrvatske.

Prigovori

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača primjedbe i prigovori mogu se dostaviti na WORIG d.o.o., Ilica 71, 10000 Zagreb ili putem e-maila na help@worig.com.

Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja web portala stvarno je nadležan sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 20.11.2020.

Compare listings

Compare